Saskia Borgers

Saskia Borgers is milieudeskundige en heeft ervaring in diverse politieke, bestuurlijke en eindverantwoordelijke functies.

Saskia BorgersStudie

Op haar twintigste verhuist Saskia Borgers naar Deventer om Milieukunde te studeren aan Rijkshogeschool IJsselland, voorheen Nieuw Rollecate in Deventer. Na vier jaar in Deventer te hebben gestudeerd en nog wat studiejaren over te hebben, heeft ze aan de universiteit van Wageningen en Amsterdam zich gespecialiseerd in Milieurecht en sociologie. Uiteindelijk studeerde ze af op haar zevenentwintigste als milieusocioloog met een combinatie van een aantal vakken.

India

Tijdens haar studie koos ze ervoor om haar onderzoek in India te doen. Ze vertrok voor een jaar naar India en boekte alleen een enkel ticket en reisde uiteindelijk over land terug, liftend en met het openbaar vervoer, omdat ze vond dat ze als milieukundige een zo klein mogelijke footprint moest hebben. Het onderzoek ging over vrouwen in Zuid-India die leven in zeer droge en extreme omstandigheden. Ze deed het onderzoek vanuit een NGO en onderzocht door middel van interviews of een NGO een bijdrage zou kunnen leveren aan deze vrouwen door ze te groeperen, zodat ze hun krachten kunnen bundelen en voorzieningen kunnen ontwikkelen die hen laten overleven. Uiteindelijk was het onderzoek voor Saskia Borgers een eye opener: ze ontdekte dat als iets veranderd moet worden, dat er eerst een draagvlak gecreëerd moet worden zodat de mensen snappen waarvoor de hulp bedoeld is en wat de consequenties zijn wanneer de hulp wel of niet geaccepteerd wordt. Haar ervaring in India is uiteindelijk bepalend geweest in haar loopbaan en de keuzes die ze dagelijks maakte.

SaskiaWerkervaring

Na haar afstuderen gaat Saskia Borgers aan de slag bij een NGO in Gouda. Hier werkt ze een jaartje en kiest dan voor een carrière in de publieke sector. Ze begint bij de Gemeente Hoorn als medewerker Milieucommunicatie. Na twee jaar stapte ze in 1997 over naar de Provincie Zuid-Holland en vervult hier achtereenvolgens de functies communicatieadviseur, hoofd Stafbureau GWM en hoofd Bureau Projecten Ruimtelijke Ontwikkeling. In 2005 wordt ze Gemeentesecretaris en algemeen directeur van de Gemeente Purmerend en na twee jaar switcht ze naar het Ministerie van VROM en wordt ze directeur Generaal Milieu. Vervolgens wordt ze in 2010 weer Gemeentesecretaris en algemeen directeur, maar nu van de Gemeente Haarlem. Na drie jaar bij de Gemeente Haarlem te hebben gewerkt gaat ze als interim-programmamanager aan de slag bij de Gemeente Amsterdam. In de jaren erna werkt ze ook nog als organisatieadviseur bij WagenaarHoes, als directeur bij RUD Utrecht en als interimmer bij Omgevingsdienst Groningen.

Management, advies en coaching

Saskia Borgers is interim-manager. Ze begeleidt vastgelopen organisaties, voornamelijk in de publieke sector. Het meest interessante aan haar werk vindt ze dan ook om te onderzoeken waar de organisatie is vastgelopen en om dit vervolgens op te lossen. Haar passie ligt bij het verbinden van mensen, het motiveren van het team en samen veranderen om uiteindelijk successen te boeken. Hoewel ze de interim-functies erg interessant vindt, hoopt ze in de toekomst zich weer voor een langere periode aan een organisatie te binden zodat ze meer continuïteit met de organisatie kan opbouwen.

Nevenfuncties

Saskia Borgers heeft gekozen om milieukundige te worden om een bijdrage te leveren aan de samenleving, zoals het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving. Goed onderwijs en een dak boven je hoofd zijn daar onderdelen van. Daarom kiest ze voor nevenfuncties waarmee ze hieraan bijdraagt. Ze is Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting SurPlus. Een collectief van vijfentwintig scholen in de kop van Noord-Holland en ze is commissaris bij het Noorderkwartier in Schagen. Deze organisatie helpt mensen aan beschut werk, mensen die in reguliere banen onvoldoende kunnen functioneren. Saskia Borgers is tevens scouter van jong talent in de publieke sector. Samen met mensen van Hartmann Netwerk mag ze ieder jaar meescouten voor jong talent. Ze zit daar in de Raad van Advies. Ook is ze bestuurslid bij Duinbehoud en is ze altijd actief lid van Groen Links.

Privé

In 1969 wordt Saskia Borgers geboren in Geleen, in Zuid-Limburg. Voor haar vaders werk verhuist het gezin naar Zevenaar, hier groeit ze ook op. Ze heeft de ambitie om iets met dieren te gaan doen en in de buitenlucht te werken. Maar wat ze precies wilde, wist ze nog niet. Uiteindelijk koos ze voor de studie Milieukunde in Deventer. Hier ging ze ook op kamers en bleef hier tot haar afstuderen wonen. Tegenwoordig woont Saskia Borgers in Spierdijk, een dorpje in Noord-Holland. Ze woont hier landelijk, samen met haar partner, drie kippen en rode kater. Ze geniet van de buitenlucht en gaat graag wandelen. Ook heeft ze een motor waarmee ze graag door de natuur rijdt. Na werktijd sport ze graag; ze loopt hard of gaat naar de sportschool.