Saskia Borgers benoemd tot lijsttrekker WaterNatuurlijk HHNK

Op de regionale ledenvergadering van WaterNatuurlijk is Saskia Borgers unaniem gekozen tot lijsttrekker van WaterNatuurlijk in het Waterschap van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Saskia is op dit moment Dagelijks Bestuurder in het waterschap. Haar portefeuille bestaat uit Financiën, Bedrijfsvoering, Energie, Duurzaamheid, Innovatie, Biodiversiteit en Participatie.

Saskia Borgers heeft veel aandacht voor de inwoners, hun leefomgeving en datgene wat hen dagelijks boeit en bindt in het werkgebied. Samen met haar fractie heeft ze de afgelopen jaren laten zien dat ze een enorme betrokkenheid heeft. Ze laat drive en passie zien om samen met de fractie zichtbaar te opereren. Zo togen ze naar de dijk van Uitdam, wandelden met de stichting Duinbehoud door het natuurgebied van vliegveld Bergen, lieten zich over de verkeerssituatie bij Warder bijpraten, gingen op werkbezoek bij agrariërs om te zien wat de achteruitgang van de waterkwaliteit betekent voor gewassen en dronk koffie bij boeren in het veenweidegebied. Een kleine bloemlezing waarin Saskia van waarde is. En haar fractie in positie brengt.

WaterNatuurlijk

Fractievoorzitter Luuk Zaal voegde daar aan toe dat hij de persoonlijke betrokkenheid enorm waardeert. Voor Saskia is respect en aandacht voor mensen de start om er met elkaar uit te komen. Zo liet ze dit zien op de veenweide strategie, biodiversiteit, participatie en het financiële perspectief. Met Saskia als lijsttrekker heeft WaterNatuurlijk een inhoudelijke, slimme, strategische vrouw aan het roer die bovenal het heel belangrijk vindt dat iedereen wordt gezien.